19 Mart 2021 Cuma

Gelibolulu Mustafa Ali - Künhü'l Ahbar (Cilt 1-2)

 


 Künhü'l Ahbar

Çok yönlü ve üretken bir şahsiyet olan Gelibolulu Mustafa Âlî (ö.1008/1600) Osmanlı tarihçileri arasında da mühim isimlerin başında gelir. Bilhassa umumî bir tarih olarak kaleme almış olduğu Künhü’l-Ahbâr onun en önemli eserleri arasında yer alır. Gelibolulu Mustafa Âlî’nin müslüman tarih yazımına mükemmellik kazandırmak amacıyla kaleme aldığını ifade ettiği eser, dört bölümden (rükün / erkân) meydana gelmektedir. Bölümlerin ayrıntılı muhtevası şu şekildedir: Birinci bölüm Hz. Âdem’den Hz. Yûsuf’a kadar olan peygamberler ve hânedanlar tarihini; ikinci bölüm Hz. Îsâ ve Hz. Muhammed’e kadar olan peygamberler tarihini, ilk sahâbîlerin ve hicrî 1. (milâdî 7.) yüzyılın önemli şahsiyetlerinin biyografilerini, on iki imamın hayatını, İran ve Ptoleme hânedanları tarihini; üçüncü bölüm Emevî ve Abbâsîler dâhil pek çok müslüman hânedanın tarihini; dördüncü bölüm başlangıçtan hicrî 1005 (milâdî 1596) yılındaki Eğri seferine kadar olan Osmanlı tarihini içine alır. Bu son bölümde ayrıca devlet adamları, âlim ve şairlere ait uzun biyografilerle ilgili müstakil kısımlar da bulunmaktadır.

 Eser Sayfası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder